Detta är en bilaga till Mitt solcellsprojekt

7.4.3 MOMS

Om man sålde sin överskottsel 2016 måste man vara momsregistrerad och betala den MOMS man fått vid försäljning av el vidare till Skatteverket.
Ansökan om momsregistrering gjordes på Skatteverkets blankett SKV4620. Blanketten måste skickas in med snigelpost eftersom e-tjänsten inte var anpassad för mikroproducenter.

Kravet på MOMS-registrering togs dock bort 2017 !!!

OBS! Du som fortfarande är MOMS-registrerad för försäljning av el bör snarast begära avregistrering för att slippa krångel för inkomståret 2017.
Läs mer på Bengts nya villablogg.
Du kan göra avregistreringen på verksamt.se.
Logga in med BankId och klicka på raden om Din enskilda verksamhet.
Välj sedan "Om företaget".
Klicka på "Lägg till/ ändra eller avsluta registrering".
Resten klarar Du själv.

När Du fått besked från Skatteverket att Du avregistrerats för Moms måste Du snarast meddela detta till nätägaren samt Din köpare av överskottsel.
För Göteborg Energi räckte det med ett telefonsamtal.

Kontrolluppgiften till vänster fick jag från mitt elhandelsbolag Göteborg Energi.
Den visar att jag under 2016 sålt 3256 kWh till Göteborg Energi och för detta fått 2155,34 kr exklusive moms samt 538,85 kr i MOMS.

Ersättningen består av
1761,34 kr exklusive MOMS för försäljningen av el samt
394,00 kr exklusive MOMS för försäljningen 3 elcertifikat

Från mitt nätbolag har jag inte fått någon kontrolluppgift utan har själv summerat uppgifterna på deras fakturor.
Jag har under 2016 matat ut 3396 kWh på nätet och för detta fått 137,66 kr exklusive moms samt 34.42 kr i MOMS.

Jag har således för 2016 fått 2155,34 + 137,66 = 2293,00 kr exklusive MOMS samt 538,85 + 34.42 = 573,27 kr i MOMS.

MOMS Du fått för försäljningen av el måste deklareras senast i början av maj.

Om allt fungerar som det skall får Du hemskickat en deklarationsblankett för detta i mitten av april.

Notera att MOMS för ersättning från nätägaren (sk.nätnytta) också skall tas med.
Se Skatteverkets anvisning beträffande Privat ➜ Fastigheter och bostad ➜ Mikroproduktion av förnybar el ➜ Försäljning av överskottsel Anvisningen gäller 2017, men det är det enda ställe jag hittat något om MOMS på ersättning för nätnytta.

" ... Om du säljer överskottsel medför den ersättning du får från elhandelsföretaget och elnätsföretaget att du ska betala moms ..."

Beträffande försäljning av elcertifikat säger RSV:s skrivelser 030526.

"... 4. Elcertifikaten ...
... Mervärdesskatt ska därför inte tas ut vid försäljning av elcertifikat. ...

"... 5.1 Försäljning av certifikat ...
... försäljning av elcertifikat får anses utgöra en från skatteplikt undantagen omsättning enligt 3 kap. 9 § ML. Elproducenten ska därför inte redovisa någon mervärdesskatt för sin försäljning av elcertifikat. ...
"

Om man ändå fått MOMS vid försäljning av elcertifikaten måste detta givetvis deklareras.

MOMS Du blir skyldig skall Du sätta in på Ditt personliga skattekonto.

Om Du inte varit MOMS-registrerad inkomståret 2016 och ändå fått MOMS för försäljning av el måste detta deklareras på Särskild skattedeklaration, Redovisning av felaktigt uttagen mervärdesskatt - SKV 4702

Samma sak gäller för inkomståret 2017 om Du avregistrerat Dig för MOMS OCH säljer el och ändå erhåller MOMS från nätbolaget.

Se äve Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt.