Detta är en bilaga till Mitt solcellsprojekt


2.4 Simulering med hjälp av PVGIS

EU-kommissionen har en webbsida ” Joint Research Centre”. Där kan man klicka sig fram till ” Interactive access to solar resource and photovoltaic potential: Europe” (bilden nedan).
Jag fyllde i följande uppgifter. Position: 57.628, 12.027
Radiation database: Climate-SAF PVGIS
PV technology: CIS (= tunnfilm)
Installed peak PV power: 5.44 kWp
Estimated system losses: 5.6%
Mounting posittion: Building integrated
Slope: 27
Azimuth: -9

Sedan körde jag programmet utan och med horisontfil, dvs. utan hänsyn till skuggning och med hänsyn till skuggning.

2.4.1 PVGIS utan horisontfil

Location: 57°37'35" North, 12°1'31" East, Elevation: 49 m a.s.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Nominal power of the PV system: 5.4 kW (CIS)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 9.8% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.3%
Other losses (cables, inverter etc.): 5.6%
Combined PV system losses: 17.7%

Prognos: 5560 kWh/år
(vilket är 2% högre än utfallet 2016-01-08—2017-01-07 5437 kWh)

Länk till hela rapporten

2.4.2 PVGIS med horisontfil

Location: 57°37'35" North, 12°1'31" East, Elevation: 49 m a.s.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Nominal power of the PV system: 5.4 kW (CIS)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 10.1% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.1%
Other losses (cables, inverter etc.): 5.6%
Combined PV system losses: 17.8%

Prognos: 5450 kWh/år
(vilket är mycket nära utfallet 2016-01-08—2017-01-07 5437 kWh)

Länk till hela rapporten

2.4.3 Hur man skapar en horisontfil

Jag tog en panoramabild varvet runt med min mobiltelefon.

Med hjälp av ett vattenpass tog jag några hållpunkter för att hitta den teoretiska horisonten och drog upp den som den svarta linjen på bilden.

Eftersom jag tog bilden vid vintersolståndet kunde jag räkna ut hur högt solen stod över horisonten då jag tog bilden.

Därmed kunde jag för varje riktning (asimut) mäta upp höjdvinkeln till horisonten.

En horisontfil till PVGIS är en vanlig textfil med en rad med höjdvinkeln i grader för varje riktning.
Första riktningen skall vara rakt åt öster. Sedan skall riktningarna var jämnt fördelade motsols varvet runt.
I mitt fall valde jag att ange höjdvinkeln för varannan grad i sidled.

Filen skall ha typen "*.hor"
Klicka här för att se min horisontfil för PVGIS.


Observera att för PVsyst (se avsnitt 2.5.2 nedan) måste horisontfilen även innehålla asimut för varje höjdvinkel.

Klicka här för att se min horisontfil för PVsyst.

Saxat ur hjälpen för PVsyst:
... to be recognised as a valid horizon profile, you can also provide any text file with the following characteristics:

- ASCII file with comma, semicolon, TAB or space separator (for example a CSV file from EXCEL).

- First line may be a comment.

- One line per defined point. Each point defined as an Azimuth and a Height value, expressed in degrees.

- Should hold the extension .HOR and be placed in the directory \Data\Shadings\ of the PVsyst data structure.

For example, a horizon file edited in EXCEL with first column as Azimuth, and second column as Height, and saved as "CSV" file, will be valid after renaming it as "*.HOR"

(In northern hemisphere, the plane azimuth is defined as the angle between south and collector plane. This angle is taken as negative toward east, i.e. goes in the antitrigonometric direction. Example: south plane, azimuth = 0, east plane, azimuth = -90°.)