Detta är en bilaga till Mitt solcellsprojekt


2.5 Simulering med PVSYST

PVsyst är ett simuleringsprogram som många leverantörer använder.
Det får gott betyg i rapporten Elforsk rapport 10:10 Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar Det är tyvärr inte gratis.

Det krävs lite mer detaljerad information om solelanläggningen för att köra en simulering:

Latitude 57.63º
Longitude 12.03º
Altitude 58 m (panelernas gemensamma tyngdpunkt)
Meteo data Alvered
Tilt 27º
Azimuth -9º
CIS SF170-S
Sub-array #1
4 modules in series
4 parallel strings
Array global power 2720 Wp
Sub-array #2
4 modules in series
4 parallel strings
Array global power 2720 Wp
Arrays global power 5 kWp
Total Module area 39.3 m²
Inverter SMA Sunny Tripower STP 5000TL-20

2.5.1 PVSYST utan horisontfil

Prognos: 5653 kWh/år
(vilket är 4% högre än utfallet 2016-01-08—2017-01-07 5437 kWh)

Länk till hela rapporten

2.5.2 PVSYST med horisontfil

Väntar på resultat från leverantören.