Smart energi

Denna sida är ett tillägg till webbsidan
Mitt solcellsprojekt.


Med Wemo Insight Switch kan hushållsapparater och andra elektriska apparater anslutas till Ditt Wi-Fi nätverk, vilket gör att strömmen till dem kan fjärrstyras.

Wemo Insight Switch ser också hur mycket energi apparaterna drar och skickar informationen till din smartphone eller surfplatta.

Följ nedanstående instruktioner för att kunna att använda Wemo Insight Switchs funktioner med Solar-Log ™.

Procedur:

1. Anslut en stationär eller bärbar dator och Solar-Log ™ till routern med LAN-kablar.

(En direkt förbindelse mellan Solar-Log ™ WiFi och Wemo är inte möjlig. Solar-Log ™ måste vara ansluten till en router via en LAN-kabel)

2. Koppla bort Wemo-kontakten från eluttaget.

3. Tryck in Wemo-kontaktens återställningsknapp.

4. Fortsätt och trycka in återställningsknappen medan Du ansluter Wemo-kontakten till ett eluttag och fortsätt att hålla knappen intryckt i fem (5) sekunder. Statusindikatorn börjar blinka gult och visar att den börjar återställas.

5. Släpp återställningsknappen. Det tar nu 60 till 90 sekunder för Wemo-kontakten att återställas och starta om. Det blinkar blått och gult eller grönt och gult när det är klart.

6. Ladda ner Wemo appen till din smartphone eller surfplatta.

7. Anslut telefonen till Wemo wifi (WeMo.Insight.xxx)

8. Starta Wemo-appen och gör som på bilderna nedan.

9. Om det finns en uppdatering för Wemo-kontaktens firmware dyker det sannolikt upp ett meddelande om det.
Om inte gå till Settings och kolla.


10. Starta Solar-Log ™ 's lokala webbgränssnitt på Din dator och logga in som Installer/PM.

11. Gå till CONFIGURATION Devices Definition INTERFACES

12. Klicka på plusknappen.

13. Välj "Switch".

14. Välj "Belkin" som tillverkare och "Wemo Insight" som typen. Ange antalet enheter och klicka OK.

15. Klicka på Save.

16. Gå till Configuration Devices Detection Detection.
Observera att Wemo-kontakten syns i tabellen, men att den ännu inte är detekterad)

17. Klicka på start.

Detekteringsprocessen kan ta en bra stund.

18. Klicka på OK när OK-knappen dyker upp.

Processen fortsätter sedan en stund till.

19. Klicka på OK när OK-knappen dyker upp.

20. Gå till Configuration Devices Configuration Configuration

21. Välj Device, i detta fall Belkin 1

22. Ange de tre sista siffrorna Wemo-kontaktens serienummer.

Välj Operating mode Sub-consumer.

23. Klicka på SAVE.

Innan vi detekterade wemo-kontakten såg Solar-Logs LCD-fönster ut så här:
Efter detekteringen skall LCD-fönstret se ut så här eftersom denna Wemo-kontakt innehåller en effektmätare.

(Om symbolen för effektmätare blinkar: Ta ut Wemo-kontakten är väggurtaget och sätt in den igen.
Vänta sedan en stund och se om det hjälper.)

24. Gå till Configuration Smart Energy Switch groups

25. Dra Wemo-kontakten (Harware) till Switch groups.

26. Klicka på SAVE

Vi kan nu ställa in Solar-Log så att Wemo-kontakten slår till och från under de villkor vi önskar.

Vi väljer ett enkelt exempel:
Slå till då solelanläggningen producerar minst 10 W, dvs i praktiken då växelriktaren börjar arbeta.
Slå från då solelanläggningen producerar mindre än 10 W, dvs i praktiken då växelriktaren slutar arbeta.

27. Klicka på den blå pennan (markerad med 1 i bilden nedan)

28. Välj Category Surplus (markerad med 2 i bilden nedan)

29. Välj Type Surplus visualization (markerad med 3 i bilden nedan)

30. Välj den effekt vid vilken Wemo-kontakten skall slå till (markerad med 4 i bilden nedan)

31. Klicka på OK (markerad med 5 i bilden nedan)

32. Glöm inte sedan att klicka på SAVE (markerad med 6 i bilden nedan)

Nu är alla inställningar klara och Wemo-kontakten skall vara i funktion.

Vi kan kolla läget genom att gå till Diagnostics Smart Energy Status (Current)
Bilden nedan visar hur det kan se ut innan växelriktaren startat upp.

Bilden nedan visar hur det kan se ut efter att växelriktaren startat upp.

Notera att inställningen vi nu gjort inte tar hänsyn till vilket eventuellt överskott på effekt det finns.
Utan endast hur mycket effekt växelriktaren producerar för tillfället.
(I detta fall minst 10 W)

En viktig sak att vara medveten om:

Man kan fortfarande använda appen "wemo" i telefonen och se om kontakten är på eller av samt vilken effekt apparaten som är kopplad till kontakten drar.

Men det är Solar-Log som nu bestämmer över kontakten.
Att slå till eller från med appen går inte.

Om man tänker efter är detta en logisk nödvändighet.


Andra möjligheter med Solar-Log-styrning

När jag lärt mig mer hoppas jag kunna ge mer info om nedanstående aktivitetsinställningar


Surplus

Surplus management

Configured nominal power
Measurement value of contact
Consumption meterSurplus and time control

Configured nominal power
Measurement value of contact
Consumption meterSurplus and runtime control

Configured nominal power
Measurement value of contact
Consumption meterSurplus matrix

Configured nominal power
Measurement value of contact
Consumption meterSurplus visualizationProduction

Power visualizationConsumption

Consumption visualizationDevice specific

Heat pumps with a grid company blocking signal

Configured nominal power
Measurement value of contact
Consumption meterValiant heat pumps with a grid company blocking signal

Configured nominal power
Measurement value of contact
Consumption meterHeatrod 3-stage digital

Configured nominal power
Measurement value of contact
Consumption meter


Other

Automatic timer