Histogrammet visar bruttoproduktionen (kWh) per dag.
Gröna staplar för 2016.
Blå staplar för 2017.
Röda staplar för 2018.
Samtidigt får man en god uppfattning om hur vädret varit i Mölndal.
X-axeln visar dagens nummer på året.
1 = 1 jan, 32 = 1 feb, 61 = 1 mar, 92 = 1 apr, 122 = 1 maj, 153 = 1 jun, 183 = 1 jul, 214 = 1 aug, 245 = 1 sep, 275 = 1 okt, 306 = 1 nov, 336 = 1 dec .