Detta är en bilaga till Mitt solcellsprojekt

Högerklicka och välj Print/Skriv ut för att skriva ut sidan.

Checklista vid utvärdering av offerter på solelanläggningar

Skicka med denna checklista i Din offertförfrågan. En seriös leverantör kommer att markera vilka punkter de uppfyller.
Detta kommer att hjälpa Dig att välja rätt leverantör.

Läs gärna igenom hela Mitt solcellsprojekt för att förstå vikten av checklistans olika punkter.

Observera att sedan 2017-07-01 är det olagligt för privatpersoner att själv göra starkströmsinstallationer. Dit hör även likströmskablaget mellan paneler och växelriktare om spänningen överskrider 50 V.
Det är oklart om De ens får dra slangar eller PVC-rör för likströmskablaget. Därför är punkt 01 i listan nedan mycket viktig.

Ja Nej Punkt
01 Företaget Du skriver avtal med är registrerat hos elsäkerhetsverket ELLER företaget anlitar ett annat namngivet företag, som utför installationen, och det senare företaget är registrerat hos elsäkerhetsverket.
02 Panelerna är från en välkänd tillverkare som förväntas finnas kvar på marknaden många år och tillverkarens originalskyltar med typ- och serienummer finns på panelerna
03 Växelriktaren är från en välkänd tillverkare som förväntas finnas kvar på marknaden många år och tillverkarens originalskyltar med typ- och serienummer finns på växelriktaren
04 Växelriktaren har SPS ( Secure Power Supply) d.v.s. kan ge ström i ett separat vägguttag, som är skilt från det fasta elnätet, vid strömavbrott.
05 Växelriktaren är av 3-fastyp
06 Växelriktaren är godkänd för att kopplas till det svenska elnätet
07 Växelriktaren är färdig för att kopplas upp mot internet med nätverkskabel eller wifi
08 Växelriktaren går att ansluta till registreringsutrustning som tex Solar-Log
09 Registreringsutrustning som tex Solar-Log ingår
10 Separat AC-brytare nära växelriktaren ingår
11 Separata AC-säkringar för växelriktaren ingår.
12 Dragning av AC-kablage mellan växelriktaren och husets elcentral ingår
13 Anslutning av växelriktaren till el-nätet av behörig elektriker ingår (Se även punkt 01 ovan)
14 En separat DC-brytare mellan samtliga panelsträngar och växelriktaren ingår
15 DC-brytaren är konstruerad för högspänd likström
16 Om panelerna innehåller elektronik som tex optimerare eller mikroväxelriktare går det att identifiera felaktiga paneler med hjälp av övervakningsverktyg utan att behöva beträda taket
17 Överspänningsskydd mellan panelerna och växelriktaren ingår
18 Hembesök innan avtal
19 Installatören besiktar taket innan installationen med avseende på defekter som tex spruckna takpannor och ger husägaren skälig tid att åtgärda defekterna
20 Nödvändiga säkerhetsanordningar som tex byggställningar för installationen ingår
21 Infästningen mot taket tar hänsyn till takets hållfasthetsegenskaper (träskruv i tex plywood duger inte)
22 Montagematerielen inklusive skruvar är dimensionerat med god marginal med tanke på vind- och snölaster
23 Installationen av panelerna kompenserar för eventuella ojämnheter i taket så att panelerna inte utsätts för spänningar eller att installationen blir ful att se på
24 Installationen innehåller inga tvärgående montagebalkar/skenor som helt eller delvis kan hindra ventilationen under panelerna
25 Montagematerielen inklusive skruvar är av material som inte rostar på mycket lång tid
26 Montagebalkar/skenor och paneler är jordade
27 DC-kablaget på taket är arrangerat så att loopar som kan inducera överspänning vid åska är minimerade
28 Kablaget under panelerna är upphängt och ligger inte löst på taket
29 Skarv- och grenkontakter för DC är av typen MC4 (kontakterna mot växelriktaren får dock vara av den typ växelriktartillverkaren föreskriver)
30 DC-kablagets ytterdiameter är anpassat till MC4-kontakter (för att bli vattentätt)
31 DC-kablage med UV-beständig isolering
32 Kablage som dras utomhus (bortsett från det som ligger under panelerna) täcks av kabelskydd av stål
33 Allt DC-kablage inomhus mellan panelerna och växelriktaren är draget i PVC-rör eller PVC-slangar
34 Installatören åtgärdar eventuella spruckna takpannor som installatören orsakat innan de täcks av paneler
35 Leverantören gör bygglovsansökan
36 Avtalet kan brytas utan kostnad om bygglov för den beställda anläggningen inte beviljas
37 Avtalet kan brytas utan kostnad om leverans och installation ej skett inom avtalad tid
38 Leverantören kontaktar nätägaren för beställning av ny elmätare
39 Köpavtal på “hantverkarformuläret”
Uppdaterad 2018-02-10