Diagrammet visar vår bruttoelförbrukning och nettoelförbrukning
Observera att fram till och med 2015 är brutto och netto samma sak.
Från och med 1 mars 2017 har bruttoförbrukningen på årsbasis fått en egen (grön) kurva.

Svart kurva visar nettoförbrukningen per dygn
Turkos kurva visar löpande genomsnittet för nettoförbrukningen per vecka
Röd kurva visar löpande genomsnittet nettoförbrukningen per månad
Blå kurva visar löpande genomsnittet nettoförbrukningen per år
Grön kurva visar löpande genomsnittet för bruttoförbrukningen per år
(Den gröna kurvan startar 1 mars 2017)
Kommentar: Ingen vinter är den andra lik. Januari 2016 var kallare än januari 2015. Vi har tidigare haft ca 20°C inomhus, men vintern 2015-2016 höjde vi till ca 21°C. ändå syns en tydlig sänkning av elförbrukningen efter installationen av solel.
Notera att från och med april 2016 är nettoförbrukningen upprepade gånger under noll, dvs vi producerar mer el än vi förbrukar..