Histogrammet visar den maximala effekten (kW) som registrerats per dag.
Gröna staplar för 2016.
Blå staplar för 2017.
Röda staplar för 2018.
Gothia Solenergi har lämnat linjär effektgaranti på 25 år för Solar Frontiers solcellspaneler. D.v.s. efter 25 år så skall panelerna producera minst 80% av vad de gör som nya. 
Om jag orkar uppdatera histogrammet under några år kan det ge en indikation på om solpanelerna degraderar med tiden.
(Variationerna mellan åren beror sannolikt på vädret.)
X-axeln visar dagens nummer på året.
1 = 1 jan, 32 = 1 feb, 61 = 1 mar, 92 = 1 apr, 122 = 1 maj, 153 = 1 jun, 183 = 1 jul, 214 = 1 aug, 245 = 1 sep, 275 = 1 okt, 306 = 1 nov, 336 = 1 dec