Detta är en bilaga till Mitt solcellsprojekt

Solar-log 300 är en produkt för loggning och övervakning av solelanläggningar.

13.4 Solar-log

Vi har anslutit växelriktaren och en Solar-Log 300 till vårt lokala LAN.

Solar-Log 300 kan därigenom kommunicera både med växelriktaren och Solar-Logs server.

Vad jag förstår kan Solar-Log 300 anslutas till alla välkända växelriktare.

13.4.1 Solar-log lokalt

Om datorn är inkopplad i samma LAN som Solar-Log-enheten kan man bl.a. komma åt dess ”cockpit”.

Här kan man t.ex. välja att se hur hög effekt solelanläggningen ger "just nu".

Man kan se hur effekt, spänningar, och växelriktarens interna temperatur varierat under dagen.
Man kan göra diverse inställningar.

Bilden till vänster visar hur jag ställt in värden för förväntad produktion.
Med hjälp av dessa värden räknar Solar-Log ut förväntad produktionsvärden för årets alla dagar och månader.

Se de horisontella röda linjerna i nedanstående tre bilder.

Man kan välja att se elproduktionen under en valfri dag.
Eller under en månad.
Man kan också välja att se elproduktionen under ett helt år.

13.4.2 Solar-log på nätet

Jag kan komma åt min solelanläggning på alla platser i världen där jag har tillgång till Internet.

Testa själv här.

Graf från Solar-Log som visar vad som hände då de fyra sista panelerna kopplades in.
Man kan också välja att se elproduktionen under ett helt år.
Om man hovrar över en stapel visas siffervärdet för den månadens produktion.

13.4.3 Solar-log i telefonen (mobilen)


Det går även att kolla anläggningen med hjälp av mobilen.