Detta är en bilaga till Mitt solcellsprojekt

Jag har ust fått besked om att min bidragsansökan är beviljad. Det kräver dock en del administration för att få ut pengarna.

2.3 Simulering med hjälp av solkartor

Det finns i skrivande stund solkartor för minst 37 av landets kommuner.
Bengts nya villablogg hittar Du länkar till de flesta av landets solkartor.

Det här är en närbild ur Mölndals Mölndals solkarta..

Ju rödare tak desto bättre förutsättning för solel.

Färgerna tar dock inte hänsyn till skuggning från vegetationen.

Jag klickade på vårt hus varvid nästa bild dök upp.

Där kunde jag ange
Systemverkningsgrad (%): 13
Installerad takyta (m²): 39

samt att hänsyn skulle tas till skuggning av vegetation vid beräkning av den potentiella solenergin.

Solkartan gav mig då
en prognos: 5680 kWh/år

(vilket är 5% högre än utfallet 2016-01-08—2017-01-07 5437 kWh)

Lyssna gärna på P4 Gbg 2016-04-18
( radioprogram)